aqr

Badanie MTQ 48 Siła i odporność psychiczna

aqr

Badanie MTQ 48 Siła i odporność psychiczna

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna to cecha osobowości określająca w znaczący sposób jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami niezależnie od sytuacji” (P. Clough, D. Strycharczyk). 

Osoby o wysokiej sile i odporności psychicznej: 

 • Są silnie zaangażowanie w to co robią 
 • Mają poczucie kontroli nad własnym życiem
 • Mają zadaniowe podejście do pojawiających się problemów i zmian 
 • Stale rozwijają swoje zdolności i kompetencje 

Odporność psychiczna ma ogromny wpływ na : 

 • Efektywność osobistą: odpowiada za ok 25% w jej poziomie
 • Zachowanie: osoby z wysoką odpornością psychiczną są bardziej zaangażowane, pozytywne, nastawione na działanie i mają  poczucie sprawczości
 • Pozytywne nastawienie, dobrostan (ang. Well-being): zadowolenie z życia, lepsze zarządzanie stresem, mniej agresywnych zachowań
mtq48

MTQ48  jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia Odporności Psychicznej.  Rzetelne i wiarygodne poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. Opracowane przez AQR International

aqr
mtq48

MTQ48  jest pierwszym uznanym na świecie narzędziem do mierzenia Odporności Psychicznej.  Rzetelne i wiarygodne poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. Opracowane przez AQR International

aqr

Kwestionariusz do badania siły i odporności psychicznej MTQ 48 ( Mental Toughness  Questionare) bada cztery aspekty siły i odporności psychicznej:

 • Kontrola (poczucie wpływu na własne życie, umiejętność zarzadzania emocjami)
 • Zaangażowanie (umiejętność konsekwentnego dążenia do celu pomimo pojawiających się trudności) 
 • Wyzwania (radzenie sobie ze zmianą spowodowana przez czynniki zewnętrzne)
 • Pewność siebie (wiara we własne umiejętności, pewność siebie w relacjach z innymi)

Odporność psychiczną można rozwijać. Badania w zakresie epigenetyki i neuroplastyczności mózgu wskazują, że jest ona plastyczna. 

Badanie MTQ 48 ma zastosowanie w pracy indywidualnej oraz grupowej. Jest wykonywane online.  Na podstawie wyników badania klient otrzymuje   indywidualny wykres pokazujący na jakim w danym momencie poziomie jest jego odporność psychiczna oraz raport do rozwoju swojej  siły i odporności psychicznej. Całość zostaje omówiona podczas sesji feedbackowej: osobistej lub online. 

Praca nad swoją odpornością psychiczną wzmacnia pewność siebie. Daje większy wgląd w siebie.  Zmniejsza strach przed wyzwaniami. Wzmacnia zaangażowanie w codzienne, żmudne, powtarzalne czynności. Ma bardzo duże znaczenie w lepszym radzeniu sobie z emocjami, co w konsekwencji prowadzi do działania i realizacji swoich celów i marzeń.

BARBARA DOLATA
+48 601 705 289
barbara.dolata@gmail.com
Kraków